PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan PLANMalaysia Selangor Tahun 2022

1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun

( 100% )

2. Memberi Ulasan Perancangan Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari Bekerja

( 91.7%)

3. Menyelaras Penyediaan RT Dan RKK Serta Memantau Perlaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun

( 100%)

4. Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua (2) Kali Setahun

( 100%)

5. Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

( 100%)

6. Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari

( 100%)

7. Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit

( 100%)

8. Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri (RSN) Dua (2) Kali Setahun

( 100%)

FORMAT CADANGAN PINDAAN PIAGAM PELANGGAN

 
Piagam Pelanggan Sedia ada 

 Cadangan Pindaan Piagam Pelanggan Tahun 2021
Piagam Pelanggan 1 Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun -
Piagam Pelanggan 2 Memberi Ulasan Perancangan Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari Bekerja -
Piagam Pelanggan 3 Menyelaras Penyediaan RT Dan RKK Serta Memantau Perlaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun -
Piagam Pelanggan 4 Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua (2) Kali Setahun -
Piagam Pelanggan 5 Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan
Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10)
Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan
Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga
Rayuan Kepada Perayu Dan Responden
Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari BERKERJA Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan
Piagam Pelanggan 6 Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari
Piagam Pelanggan 7 Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit
Piagam Pelanggan 8 Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri (RSN) Dua (2) Kali Setahun