MURNInets 2.0

murninets

Semua PBT diNegeri Selangor terlibat didalam Pelaksanaan MURNInets ( Malaysian Urban - Rural National Indicators Network For Sustainable Development ) 2.0. Mulai tahun 2018, MURNInets 2.0 dilaksanakan oleh PBT dan diselaraskan oleh PLANMALAYSIA@SELANGOR.
murni net
Sebanyak 43 penunjuk digunapakai didalam MURNInets 2.0. Melibatkan 27 penunjuk untuk tindakan penyediaan data oleh PBT dan 16 penunjuk untuk tindakan Pusat Operasi MURNInets Negeri.
Cetak   Emel