Manual Garis Panduan Pemutihan Sekolah Agama (Institusi Tahfiz) Persendirian Negeri Selangor 2020

Garis Panduan Pemutihan Sekolah Agama (Institusi Tahfiz) Persendirian Negeri Selangor ini telah diluluskan pemakaiannya di Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil.4/2020 pada 21 Disember 2020.

Garis panduan ini mula berkuatkuasa mulai 1 Januari 2021

GP Institusi Tahfiz


Cetak   Emel