Manual Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor (Edisi Ketiga/cetakan kedua)

Manual Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor (Edisi Ketiga/cetakan kedua) telah diluluskan pemakaiannya di MMKN ke 35/2016 pada 19 Oktober 2016 dan disahkan di MMKN ke 36/2016 pada 26 Oktober 2016. Ia boleh dibeli dengan harga RM200.00/naskah. Semua transaksi jual beli sila berhubung dengan Bahagian Pengawalan Perancangan.


Cetak   Emel