Garis Panduan Perancangan Ladang Solar Negeri Selangor

GPP Perancangan Ladang SolarGaris Panduan Perancangan Ladang Solar Negeri Selangor ini telah diluluskan pemakaiannya oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Ke 43/2020 bertarikh 16 Disember 2020 yang telah disahkan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor ke 1/2021 bertarikh 13 Januari 2021.

Garis panduan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021.

Muat Turun


Cetak   Emel