Aktiviti Bulan Ogos 2018

• Bahagian Perancangan Korporat akan mengadakan perhimpunan bulanan Julai dan Ogos pada 13 Ogos 2018.

• Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Perancangan Antara Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor Bil 2/2018 dan Program Sebaran Dasar Bil 2/2018 akan diadakan pada 29 Ogos 2018 pada jam 9 pagi.

• Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pelanggan Bil 2/2018 akan diadakan pada 29 Ogos 2018 pada jam 2.30 petang.

• Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil 2/2018 akan diadakan pada 21 Ogos 2018 pada jam 9.30 pagi di bilik MTES,SUK.


Cetak   Emel