Sistem Maklumat Perancangan Negeri Selangor (SISMAPS)

Sistem Maklumat Perancangan Negeri Selangor (SISMAPS) merupakan satu sistem dimana semua pelayar boleh melihat, mencari, dan mengetahui data sesuatu lot tanah.
JPBD Selangor menawarkan kepada semua pengguna Negeri Selangor untuk melihat lot tanah masing-masing di samping memberi info berkaitan peracangan bandar dan desa. Lebih mudah, cepat dan pantas.

http://sismaps.jpbdselangor.gov.my/Awam/


Cetak   Emel