jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+
Button

Berita

KALENDAR

Tiada aktiviti/program untuk dipaparkan

Jadual Sebutan & Pendengaran

 

Tarikh 

Kes Rayuan 

Lawan 

Masa 

Tempat 

19Mei2009
PENDENGARAN LR.SEL. (100) MPSJ/09/2008 PNSB lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
20Mei2009 PENDENGARAN LR.SEL. (100) MPSJ/09/2008
PNSB lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
21Mei2009 PENDENGARAN LR.SEL. (104) MPSJ/01/2009
Penduduk SS 12 lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
21Mei2009 SEBUTAN LR.SEL.(107) MPSJ
Adlin bin Muhammad Rusli lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
27Mei2009 PENDENGARAN LR.SEL.(94-99)MPK/02-07/08

Tetuan Kuan Soon Realty Sdn.Bhd.
Tetuan Chemindus Sdn.Bhd.
Tetuan Kejuruteraan Sin Hup Huat
Tetuan Vans’ Intercontinental Wines  & Spirits (M) Sdn. Bhd.
Tetuan HSH Electric Sdn. Bhd.
Tetuan Perniagaan Wee Sing lwn MPK

10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
28Mei2009 SEBUTAN LR.SEL.(105) MBSA/01/2009 Khairiah bt. Mohd Talha lwn MBSA 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
28Mei2009 SEBUTAN LR.SEL.(109) MPSJ/03/2009 Lee Wan Nam lwn MPSJ 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
02Jun2009 PENDENGARAN LR.SEL.(83-85)MPAJ/07-09/2008 Tetuan Bluementhal Sdn.Bhd.                      Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim
Tan Gim Eng
lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
03Jun2009 PENDENGARAN LR.SEL.(83-85)MPAJ/07-09/2008 Tetuan Bluementhal Sdn.Bhd.
Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim                      
Tan Gim Eng lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
04Jun2009 PENDENGARAN LR.SEL.(83-85)MPAJ/07-09/2008 Tetuan Bluementhal Sdn.Bhd.                     
Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim
Tan Gim Eng lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
09Jun2009 SEBUTAN LR.SEL.(108)MPAJ/01/2009 Tetuan R.Segari Group Sdn. Bhd. lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
10Jun2009 SEBUTAN LR.SEL.(111)MPSP/01/2009 Tetuan Bumi Hasanat Sdn. Bhd lwn MPSepang 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
24Jun2009 PENDENGARAN LR.SEL.(83-85)MPAJ/07-09/2008 Tetuan Bluementhal Sdn.Bhd. Dato’ Abdul Aziz bin Ibrahim Tan Gim Eng lwn MPAJ
10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor
07Julai2009 PENDENGARAN LR.SEL.(106)MDKL/01/2009 Amer bin Risman  lwn MDKL 10.00Pg Bilik Persidangan Tingkat 18, JPBD Selangor

 

 

Cetak Emel