Garis Panduan Pembangunan Di Kawasan Tanah Gambut Negeri Selangor

GP Tanah Gambut

Garis panduan ini terpakai bagi pembangunan di kawasan tanah gambut yang melibatkan permohonan kelulusan Kebenaran Merancang (KM).

Fungsi garis panduan ini adalah untuk:

i. Digunakan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) secara seragam bagi mempertimbangkan permohonan kebenaran merancang (KM) bagi kawasan tanah gambut.

ii. Digunakan oleh agensi pelaksana, pemaju, pihak perunding dan pihak awam sebagai panduan dalam memilih, merancang dan membangun tapak-tapak yang melibatkan kawasan tanah gambut serta kawasan sekitarnya.

Muat Turun


Print   Email