jata Agency of
Selangor State Government

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan

Pengenalan

Jawatankuasa ini telah berkuatkuasa mulai Mac 2010. Jawatankuasa ini juga telah digabungkan dan menggantikan Jawatankuasa Keselamatan Jabatan.

Fungsi Jawatankuasa

 1. Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan dan sistem kerja selamat.
 2. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan.
 3. Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan di tempat kerja.
 4. Melaporkan kepada majikan apa-apa keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama-sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan
 5. Mengkaji semula dasar keselamatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada mejikan bagi apa-apa penyemakan dasar itu.

Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Adalah menjadi dasar Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.

Pihak pengurusan dan pekerja akan sama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dan objektif-objektif dasar ini melalui rundingan dan kerjasama.
Khususnya, dasar Jabatan ialah:-

 • Untuk menyediakan satu tempat kerja dan sistem kerja yang selamat dan selesa kepada pekerja dan orang-orang lain yang berada di premis;
 • Untuk bersama mengurus penyelenggaraan tempat, kemudahan dan peralatan yang  menjamin keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya ia tidak menimbulkan bencana keselamatan dan kesihatan di tempat kerja;
 • Untuk memberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan kepada pekerja mengenai aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya dapat menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;
 • Untuk menyiasat dan melaporkan semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya di premis kerja serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi;
 • Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja; dan
 • Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

Jabatan yakin bahawa keselamatan dan kesihatan yang dipertingkatkan secara berterusan mestilah diintegrasikan ke dalam aktiviti-aktiviti harian dan membudayakan cara kerja selamat dan sihat adalah faktor utama ke arah mempastikan kejayaan misi Jabatan.

Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor

PENGERUSI

Y. Bhg. Dato' Mohd.Jaafar bin Mohd.Atan

TIMBALAN PENGERUSI

Cik Norasiah Bee bt. Mohd Haniff

SETIAUSAHA

Tn. Haji Azman bin Talib

WAKIL MAJIKAN (Pengurus Bahagian / Penyelia Bahagian)

Bahagian Pentadbir dan Kewangan : Puan Syarifah Ainul Suhana bt. Syed Mohd Taha
Bahagian Rancangan Pembangunan : En. Saifuddin bin Marsuk
Bahagian Perancangan Korporat : Tuan Hj. Mustaffa Kamal bin Mohd Ali
Bahagian Pengawalan Perancangan : En. Khairul Nizam bin Othman

WAKIL PEKERJA (Wakil Setiap Bahagian)

Bahagian Pentadbir dan Kewangan : 1) Puan Rusidah bt. Jamil
2) Puan Bhagwant Kaur a/p Pritam Singh
Bahagian Rancangan Pembangunan : 1) En. Muhamad Azuwan bin Abdul Rahman
2) Pn. Rohayah bt. Yusof
Bahagian Perancangan Korporat : 1) En. Mohd Radzi bin Mohamad
2) En. Mohd Asri bin Hj. Nor
Bahagian Pengawalan Perancangan : 1) Cik Nurfaeezah Saleha bt. Sahlan
2) En. Zakariah bin Mukhtarom
Kelab Sukan dan Kebajikan: Tn. Hj. Mohd Nasir bin Mohd Nayan

URUSETIA

Puan Rusidah bt. Jamil
Bahagian Pentadbir dan Kewangan

Pn. Rohayah bt. Yusof
Bahagian Rancangan Pembangunan

 

 

Print Email

JawatanKuasa Dalaman

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN JPBD SELANGOR

 

Print Email