NOTIS PEMBERITAHUAN

PLANMalaysia telah dikembalikan semula di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) selaras dengan penstrukturan semula Kementerian, Jabatan dan Agensi oleh Kerajaan Perikatan Nasional selepas hampir dua (2) tahun berkhidmat di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan.


Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada seluruh pentadbiran Kementerian Wilayah Persekutuan di atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan.

NotisPemberitahuan

notis pemberitahuan


Print   Email