KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN KENDERAAN JABATAN

Adalah dimaklumkan bahawa, Jabatan ini dalam proses penjualan sebuah kenderaan Jabatan iaitu Naza Ria SE yang terpakai secara sebutharga terbuka.

Aset boleh dilihat pada  7 November 2013 dan/hingga 21 November 2013 di antara jam 10.00 pagi hingga 4.00 petang di tingkat B2, Bangunan Darul Ehsan, No.3 Jalan Indah Seksyen 14, 40646 Shah Alam. (Pada hari bekerja sahaja)

Tawaran sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan ( KEW.PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 60 hari.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No.Sebutharga JPBD.SEL.400-10/2/4(SH/02/2013) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat :-

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR
TINGKAT 17, BANGUNAN DARUL EHSAN
NO.3, JALAN INDAH, SEKSYEN 14
40646 SHAH ALAM.

Keterangan lanjut sila hubungi Pn. Raja Linda bt Raja Isa ditalian 03-5511 6666 sambungan: 5487.

Tarikh tutup sebut harga pada 21 November 2013 jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Semua syarat dan peraturan boleh dilihat di dalam BORANG KEW.PA-24. Sila muat turun borang DISINI.

1. Tarikh tutup sebut harga pada 21 November 2013 jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.


Print   Email