PERSETUJUAN PBN TERHADAP DRT MPAJ 2020 & DRT KUALA LANGAT 2020


muka depan laporan RTMPAJ2020Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Ampang Jaya 2020

Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan ke 13/2011 yang diadakan pada 12hb. April 2011 yang telah disahkan
oleh Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan ke 14/2011 pada 20hb. April 2011 telah meluluskan persetujuan
Pihak Berkuasa Negeri terhadap Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Ampang Jaya 2020 untuk pewartaan.

Berdasarkan subseksyen 15(1c) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172), setelah pihak berkuasa negeri
memberi persetujuannya maka rancangan tempatan tersebut hendaklah berkuatkuasa.


Muka depan Laporan DRT Kuala Langat 2020Draf Rancangan Tempatan Kuala Langat 2020

Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan ke 13/2011 yang diadakan pada 12hb. April 2011 yang telah disahkan oleh
Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan ke 14/2011 pada 20hb. April 2011 telah meluluskan persetujuan
Pihak Berkuasa Negeri terhadap Draf Rancangan Tempatan Kuala Langat 2020 untuk pewartaan.

Berdasarkan subseksyen 15(1c) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172), setelah pihak berkuasa negeri
memberi persetujuannya maka rancangan tempatan tersebut hendaklah berkuatkuasa.
Print