Alu-aluan Kedatangan MAMPU dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Selangor

Jabatan ini mengalu-alukan kedatangan MAMPU pada 22-23hb Mac 2010 untuk pengauditan Star Rating. Jabatan ini juga mengalukan kedatangan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Selangor pada 25hb Mac 2010 untuk pengauditan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Print