JPBD Negeri Selangor ke Arah MS ISO 9001:2008

JPBD Negeri Selangor ke Arah MS ISO 9001:2008 telah di audit oleh SIRIM QAS pada 31 Disember 2009. Hasil audit berkenaan didapati TIADA NCR dan dua penambahbaikan sahaja.

Sekian.

Print