BENGKEL DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KAWASAN TANAH TINGGI & LERENG BUKIT NEGERI SEL.

Kerajaan Negeri Selangor akan menganjurkan bengkel bagi membincangkan ‘DRAF GARIS PANDUAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN TANAH TINGGI DAN LERENG BUKIT NEGERI SELANGOR’ seperti berikut;-

Tarikh    : 7 November 2009 (Sabtu)

Masa        : 8.00 pagi – 1.00 Tengahari

Tempat    : Bangunan Annex Dewan Undangan Negeri Selangor

Pengerusi    : Y.A.B Tan Sri Dato’ Abdul Khalid Bin Ibrahim (Dato’ Menteri Besar Selangor)

Untuk makluman Y.Bhg. Dato’/ Tuan/ Puan Kertas Kerja Draf Garis Panduan Perancangan Dan Pembangunan Kawasan Tanah Tinggi Dan Lereng Bukit Negeri Selangor boleh dimuat turun melalui laman web ini. Klik sini untuk muat turun DRAF GARIS PANDUAN .

Print