Perasmian Publisiti dan Penyertaan Awam Rancangan Kawasan Khas Bandar Pelabuhan Klang

Salinan Laporan Draf Rancangan Kawasan Khas Bandar Pelabuhan Klang akan disediakan untuk semakan orang awam di tempat – tempat berikut :

1.Terminal Bas MPK , Bandar Pelabuhan Klang
27 November 2008 hingga 03 Disember 2008
Jam 09.00 pagi hingga 04.00 petang

2.Ruang Legar Majlis Perbandaran Klang
Jalan Perbandaran
41675 Klang, Selangor
27 November 2008 hingga 30 Disember 2008
Jam 09.00 pagi hingga 04.00 petang
     
3.Jabatan Perancangan Bandar dan Desa , Negeri Selangor,
Tingkat 16 Bangunan Darul Ehsan
Shah Alam, Selangor
27 November 2008 hingga 30 Disember 2008
Jam 09.00 pagi hingga 04.00 petang

Orang ramai adalah dialu-alukan untuk memeriksa dan semakan terhadap laporan yang disediakan dan memberikan ulasan, pandangan dan bantahan kepada cadangan–cadangan yang dikenalpasti. Orang ramai boleh mengemukakan pandangan dan ulasan melalui Borang Bantahan Awam Online yang disediakan.

Semua borang dan surat hendaklah di alamatkan kepada :-

Yang Di Pertua
Majlis Perbandaran Klang
Jalan Perbandaran
41675 Klang
Selangor Darul Ehsan.

Dapatkan draf laporan, ringkasan laporan dan borang bantahan secara percuma dari pautan kami:

i) Draf Laporan Rancangan Kawasan Khas Bandar Pelabuhan Klang

ii) Rankasan Laporan Rancangan Kawasan Khas Bandar Pelabuhan Klang

iii) Borang Bantahan Rancangan Kawasan Khas Bandar Pelabuhan Klang 

Print