Wawasan Kuala Lumpur Sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia


Wawasan Kuala Lumpur sebagai ‘Sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia’ merangkumi aspirasi untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya yang memainkan peranan global dan sub global yang utama bagi kepentingan masyarakat setempat, pekerja, pelawat dan juga pelabur. Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (PSKL 2020) menekankan wawasan dan matlamat ke arah mewujudkan bandar raya Kuala Lumpur yang mampan. Oleh itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) akan memastikan perancangan yang dijalankan hendaklah mencapai keseimbangan antara pembangunan fizikal, ekonomi, sosial dan alam sekitar.

Draf Pelan Bandar Raya KL 2020 merupakan strategi perancangan dan pembangunan yang utama bagi Kuala Lumpur.Pelan ini akan menjadi panduan kepada pembuat keputusan, perancang bandar, pereka bentuk dan pemaju hartanah ke arah pertumbuhan Kuala Lumpur seterusnya ke arah pencapaian status sebuah Bandar Raya Bertaraf Dunia.

Print