LAPORAN DAERAH HULU SELANGOR 2020

LAPORAN DAERAH HULU SELANGOR 2020

DRT Daerah Hulu Selangor 2020 (Jilid I)
- Isi Kandungan
1.0 Pengenalan
1.1 (4) Empat Plan Utama
1.2 Plan Guna Tanah Semasa
2.0 Perancangan Hulu Selangor 2020
2.1 Peta Cadangan
3.0 Teras dan Stratergi
3.1 Keseimbangan Guna Tanah Optimal
3.2 Ekonomi Pemangkin Progresif
Pelancongan
Perindustrian
Pertanian dan Perhutanan
Pembangunan Desa
3.3 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Sumber Jaya dan Alam Sekitar Lestari
Alam Sekitar
3.4 Perancangan dan Pengukuhan Pusat-Pusat Perkhidmatan Mampan
3.5 Pembangunan Brownfield yang Dinamik
3.6 Peningkatan Pengangkutan dan Kemudahsampaian Bersepadu

DRT Daerah Hulu Selangor 2020 (Jilid II)
- Isi Kandungan
1.0 Cadangan PembangunanKawasan Rancangan Tempatan Daerah Hulu Selangor 2020
2.0 Intensif Pembangunan
3.0 Cadangan Guna Tanah Mengikut Blok Perancangan (BP)
3.1 Blok Perancangan 1 (BP 1) - Bukit Beruntung - Serendah - Hulu Yam
3.2 Blok Perancangan 2 (BP 2): Kuala  Kubu  Bharu - Batang  Kali - Rasa - Lembah  Beringin - Kerling - Kalumpang
3.3 Blok Perancangan 3 (BP 3) : Sungai Tinggi-Bukit Tagar
3.4 Blok Perancangan 4 (BP 4) : Hulu Bernam
3.5 Blok Perancangan 5 (BP 5) : Taman Warisan Selangor
4.0 Jadual Kelas Kegunaan Tanah, Aktiviti Dan Bangunan
5.0 Jadual Transect
6.0 Garis Panduan
6.1 Garis Panduan Pelancongan ‘Homestay’
6.2 Garis Panduan Industri 
6.3 Garis Panduan Penternakan dan Akuakultur
6.4 Garis Panduan Alam Sekitar 
6.5 Garis Panduan Perniagaan
6.6 Garis Panduan Reka Bentuk Bandar
6.7 Garis Panduan Tanah Lapang dan Rekreasi
6.8 Garis Panduan Kediaman
6.9 Garis Panduan  Brownfield
6.10 Garis Panduan Institusi dan Kemudahan Masyarakat
6.11 Garis Panduan Infrastruktur dan Utiliti
6.12 Garis Panduan Pengangkutan 

DRT Daerah Hulu Selangor 2020 (Jilid III)
- Isi Kandungan
1.0 Pengurusan Dan Pelaksanaan Rancangan Tempatan Daerah Hulu Selangor (RTDHS)
2.0 Lampiran A                                 
3.0 Lampiran B
4.0 Lampiran C
5.0 Aliran Tunai Bagi Cadangan Terpilih RTDHS 2020
6.0 Senarai Cadangan Pembangunan RTDHS 2020 Mengikut Fasa Pelaksanaan


Print   Email