Department Activity

PENANGGUHAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI SELANGOR BIL. 5/2010

Adalah dimaklumkan, Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil. 5/2010 yang dijadualkan pada 2 November 2010 (Selasa) telah ditangguhkan ke tarikh yang akan diberitahu kelak.

Print