KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN KENDERAAN JABATAN

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN KENDERAAN JABATAN.

Tuan-puan boleh menyertai sebutharga terbuka Jabatan. Sila klik pautan dibawah untuk keterangan lanjut.

http://jpbdselangor.gov.my/my/kenyataan-tawaran-sebut-harga-pelupusan-kenderaan-jabatan.html

 

[tab title='Capaian Pantas Perkhidmatan Online']
<div class="class-box-style6">
<div class="class-box3">
<div class="class-box-inner3">
<table border="0.0" width="642">
<tbody>
<tr>
<td width="32"><a href="http://epc.jpbdselangor.gov.my/semakan_permohonan/" target="_blank" title="Semakan Status Permohonan Merancang"><img src="/images/stories/logo/semakstatusepc.jpg" border="0" alt="Semak Status Permohonan Merancang" title="Semak Status Permohonan Merancang" /></a></td>
<td width="88"><a href="http://epc.jpbdselangor.gov.my/semakan_permohonan/" target="_blank" title="Semakan Status Permohonan Merancang">Semak Status
Permohonan
Merancang</a> </td>
<td width="32"><a href="http://www.murninetselangor.gov.my/" target="_blank" title="Sistem MURNINet Selangor"><img src="/images/stories/logo/murnineticon.jpg" border="0" alt="Sistem MURNINet Selangor" title="Sistem MURNINet Selangor" width="53" height="57" style="border: 0;" /></a></td>
<td width="83"><a href="http://www.murninetselangor.gov.my/" target="_blank" title="Sistem MURNINet Selangor">Sistem
MURNINet Selangor</a></td>
<td width="32"><a href="/en/agensi-kerajaan/manual-guideline-and-selangor-state-planning-standards" target="_self" title="Manual Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor"><img src="/images/stories/logo/manualgarispanduan.jpg" border="0" alt="Manual Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor" title="Manual Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor" width="80" height="57" /></a></td>
<td width="94"><a href="/en/agensi-kerajaan/manual-guideline-and-selangor-state-planning-standards" title="Manual Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor">Manual
Garis Panduan</a></td>
<td width="32"><a href="/muatturun/cat_view/51-laporan/181-garis-panduan.html" target="_self" title="Garis Panduan SOHO, Perbukitan dan Pem. Pangsapuri"><img src="/images/stories/logo/manualgarispanduanicon.jpg" border="0" alt="Garis Panduan Perbukitan, Soho, Pangsapuri" title="Garis Panduan Perbukitan, Soho, Pangsapuri" width="53" height="57" style="border: 0;" /></a> </td>
<td width="215"><a href="/muatturun/cat_view/51-laporan/181-garis-panduan.html" target="_self" title="Garis Panduan SOHO, Perbukitan dan Pem. Pangsapuri">Garis Panduan SOHO, Perbukitan dan Pem. Pangsapuri</a></td>
</tr>
<tr>
<td width="36"><a href="http://tender.selangor.gov.my" target="_blank" title="Sistem Tender Selangor"><img src="/images/stories/logo/selangor_state.jpg" border="0" alt="Sistem Tender Selangor" title="Sistem Tender Selangor" /></a></td>
<td width="142"><a href="http://tender.selangor.gov.my">Sistem Tender Selangor</a></td>
<td width="36"><a href="http://sismaps.jpbdselangor.gov.my" target="_blank" title="Sistem SISMAPS"><img src="/images/stories/logo/sismaps_logo_1.jpg" border="0" alt="Sistem SISMAPS" title="Sistem SISMAPS" /></a></td>
<td width="142"><a href="http://sismaps.jpbdselangor.gov.my" target="_blank">Sistem SISMAPS</a></td>
<td width="36"><a href="/baca-online.html" target="_blank" title="Penerbitan Digital"><img src="/images/stories/logo/red-online.png" border="0" alt="Laporan / Penerbitan Digital" title="Laporan / Penerbitan Digital" /></a></td>
<td width="142"><a href="/baca-online.html" target="_blank">Laporan / Penerbitan Digital</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div> [/tab]  [tab title='Sis.Intranet']<div class="class-box-style6">
<div class="class-box3">
<div class="class-box-inner3">
<table style="height: 63px;" border="0.0" width="640">
<tbody>
<tr>
<td width="36"><a href="http://webmail.jpbdselangor.gov.my" target="_blank" title="email JPBD Selangor"><img src="/images/stories/logo/emailicon.jpg" border="0" alt="email JPBD Selangor" title="email JPBD Selangor" /></a></td>
<td width="142"><a href="http://webmail.jpbdselangor.gov.my" target="_blank" title="email JPBD Selangor">Webmel warga JPBD Selangor</a></td>
<td width="37"><a href="http://epc.jpbdselangor.gov.my" target="_blank" title="Sitem e-Planning Control"><img src="/images/stories/logo/epcicon.jpg" border="0" alt="Sistem e-Planning Control" title="Sistem e-Planning Control" /></a></td>
<td width="106"><a href="http://epc.jpbdselangor.gov.my" target="_blank" title="Sitem e-Planning Control">Sistem
e-Planning Control</a></td>
<td width="35"><a href="http://epc.jpbdsela
ngor.gov.my/e-appeal" target="_blank" title="Sistem e-Appeal"><img src="/images/stories/logo/eappealicon.jpg" border="0" alt="Sistem e-Appeal" title="Sistem e-Appeal" /></a></td>
<td width="119"><a href="http://epc.jpbdsela
ngor.gov.my/e-appeal" target="_blank" title="Sistem e-Appeal">Sistem e-Appeal (Lembaga Rayuan)</a></td>
<td width="35"><a href="http://www.eghrmis.gov.my/" target="_blank" title="Sistem HRMIS"><img src="/images/stories/logo/hrmis.jpg" border="0" alt="Sistem HRMIS" title="Sistem HRMIS" /></a></td>
<td width="203"><a href="http://www.eghrmis.gov.my/" target="_blank" title="Sistem HRMIS">Sistem HRMis</a> (Dibuka paparan browser IE sahaja.)</td>
<tr>
<td width="36"><a href="/en/sistem-speks" target="_parent" title="Sistem HRMIS"><img src="/images/stories/logo/selangor_state.jpg" border="0" alt="Sistem SPEKS" title="Sistem SPEKS" /></a></td>
<td width="142"><a href="/en/sistem-speks">Sistem Aplikasi SPEKS</a></td>
<td width="36"><a href="https://espeks.selangor.gov.my/" target="_blank" title="Sistem eSPEKS"><img src="/images/stories/logo/selangor_state.jpg" border="0" alt="Sistem eSPEKS" title="Sistem eSPEKS" /></a></td>
<td width="142"><a href="https://espeks.selangor.gov.my/" target="_blank">Sistem Aplikasi eSPEKS</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div> [/tab] [tab title='Penerbitan']
<div class="class-box-style6">
<div class="class-box3">
<div class="class-box-inner3">
<table border="0" width="1100">
<tbody>
<tr>
<th width="55">Laporan Tahunan </th> <th width="52">Bulletin Rancang</th> <th width="219">Laporan Lembaga Rayuan Selangor</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="/../Laporan/LaporanTahunan/JPBDS_AnnualReport2008.pdf" target="_blank" title="Laporan tahunan 2008">1. Laporan Tahunan Tahun 2008</a></td>
<td><a href="/../Laporan/BuletinRancang/JPBDbuletin2008.pdf" target="_blank" title="Bulletin Rancang 2008">1. Bulletin Rancang Tahun 2008</a></td>
<td><a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/LembagaRayuan/SelangorAppealBoard_Issue1.pdf">1. Selangor Appeal Board Issue 1</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/../Laporan/LaporanTahunan/laporantahunan2009.pdf" target="_blank" title="Laporan tahunan 2009">2. Laporan Tahunan Tahun 2009</a></td>
<td><a href="/../Laporan/BuletinRancang/JPBDbuletin2009.pdf" target="_blank" title="Laporan tahunan 2009">2. Bulletin Rancang Tahun 2009</a></td>
<td><a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/LembagaRayuan/SelangorAppealBoard_Issue2.pdf">2. Selangor Appeal Board Issue 2</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="/../Laporan/LaporanTahunan/LaporanTahunanJPBDS2010.pdf" target="_blank" title="Laporan tahunan 2010">3. Laporan Tahunan Tahun 2010</a></td>
<td><a href="/../Laporan/BuletinRancang/JPBDbuletin2010.pdf" target="_blank" title="Bulletin Rancang 2010">3. Bulletin Rancang Tahun 2010</a></td>
<td><a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/LembagaRayuan/SelangorAppealBoard_Issue3.pdf">3. Selangor Appeal Board Issue 3</a></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Laporan Tahunan Tahun 2011</td>
<td><a href="/../Laporan/BuletinRancang/JPBDbuletin2011.pdf" target="_blank" title="Laporan tahunan 2011">4. Bulletin Rancang Tahun 2011</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://jpbdselangor.gov.my/Laporan/LaporanTahunan/LaporanTahunan2012.pdf" target="_blank">5. Laporan Tahunan Tahun 2012 </a></td>
<td><a href="/../Laporan/BuletinRancang/JPBDbuletin_bil2_edisiKhas2.pdf" title="Bulletin Khas" target="_blank">5. Bulletin Rancang Selangor Bil.2 Edisi Khas</a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><a href="http://jpbdselangor.gov.my/Laporan/BuletinRancang/JPBDbuletin2012.pdf" target="_blank">6. Buletin Rancang Tahun 2012</a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
[/tab]  [tab title='Tender/Sebutharga']<div class="class-box-style6">
<div class="class-box3">
<div class="class-box-inner3">
<p>Makluman kepada semua, </p>
<p><strong>Tender atau sebutharga</strong> yang ditawarkan oleh JPBD Selangor akan diiklankan di dalam sistem <a href="http://tender.selangor.gov.my" target="_blank"><em><strong>Tender Negeri Selangor</strong></em>.</a> Semua tender atau sebutharga di bawah Kerajaan Negeri adalah tertakluk kepada kepatuhan <strong>Undang-undang Bendahari Negeri Selangor</strong>. Tuan-puan boleh melayari sistem tersebut untuk  menyemak tender atau sebutharga yang di keluarkan oleh JPBD Selangor. <a href="http://tender.selangor.gov.my" target="_blank">http://tender.selangor.gov.my</a></p>
<p>Sekian.</p>
<p>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<p><strong>KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN KENDERAAN JABATAN.</strong><br>
<br>
Tuan-puan boleh menyertai sebutharga terbuka Jabatan. Sila klik pautan dibawah untuk keterangan lanjut.<br>
<br>
<a href="http://jpbdselangor.gov.my/my/component/content/article/1-berita/416-kenyataan-tawaran-sebut-harga-pelupusan-kenderaan-jabatan.html" rel="nofollow nofollow" target="_blank" onmouseover="LinkshimAsyncLink.swap(this, 'http:\/\/jpbdselangor.gov.my\/my\/component\/content\/article\/1-berita\/416-kenyataan-tawaran-sebut-harga-pelupusan-kenderaan-jabatan.html');" onclick="LinkshimAsyncLink.swap(this, 'http:\/\/www.facebook.com\/l.php?u=http\u00253A\u00252F\u00252Fjpbdselangor.gov.my\u00252Fmy\u00252Fcomponent\u00252Fcontent\u00252Farticle\u00252F1-berita\u00252F416-kenyataan-tawaran-sebut-harga-pelupusan-kenderaan-jabatan.html&h=AAQEaLaW8&s=1');">http://jpbdselangor.gov.my/my/component/content/article/1-berita/416-kenyataan-tawaran-sebut-harga-pelupusan-kenderaan-jabatan.html</a></p>
</div>
</div>
</div> [/tab]
<style type="text/css">
body,td,th {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
</style>
[tab title='MS ISO 9001-2008']
<div class="class-box-style6">
<div class="class-box3">
<div class="class-box-inner3">
<table border="0" width="637">
<tbody>
<tr>
<td width="248"><p><strong>1</strong><a href="http://jpbdselangor.gov.my/my/baca-online/category/6-khas-kepada-kakitangan-jpbd-selangor.html"><strong>) MANUAL KUALITI</strong></a></p>
<p><a href="http://jpbdselangor.gov.my/my/baca-online/category/6-khas-kepada-kakitangan-jpbd-selangor.html"><strong>    2) PROSEDUR KUALITI UMUM</strong></a></p>
<p><a href="http://jpbdselangor.gov.my/my/baca-online/category/6-khas-kepada-kakitangan-jpbd-selangor.html"><strong>    3) PROSEDUR KUALITI TERAS</strong></a></p>
<p><a href="http://jpbdselangor.gov.my/my/baca-online/category/6-khas-kepada-kakitangan-jpbd-selangor.html"><strong>    4) PROSEDUR KUALITI KHAS</strong></a></p>
<p> </p></td>
<td width="294"><p><strong><u>Kemaskini pada tahun 2013</u></strong></p>
<p><a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/MS_ISO/tahun2013/MS-ISO-9001-2008/manual-kualiti.pdf"><strong>1) MANUAL KUALITI</strong></a>  </p>
<p><a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/MS_ISO/tahun2013/MS-ISO-9001-2008/Prosedur-kualiti-umum.pdf"><strong> 2) PROSEDUR KUALITI UMUM</strong></a></p>
<p><a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/MS_ISO/tahun2013/MS-ISO-9001-2008/prosedur-kualiti-teras.pdf"><strong> 3) PROSEDUR KUALITI TERAS</strong></a></p>
<p><a href="http://jpbdselangor.gov.my/my/baca-online/category/6-khas-kepada-kakitangan-jpbd-selangor.html"><strong> 4) PROSEDUR KUALITI KHAS</strong></a></p>
<blockquote>
<p><a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/MS_ISO/tahun2013/MS-ISO-9001-2008/prosedure-kualiti-khas/bah-pengawalan-perancangan.pdf">- Bah. Pengawalan Perancangan</a><br>
<a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/MS_ISO/tahun2013/MS-ISO-9001-2008/prosedure-kualiti-khas/bah-rancangan-pembangunan.pdf">- Bah. Rancangan Pembangunan</a><br>
<a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/MS_ISO/tahun2013/MS-ISO-9001-2008/prosedure-kualiti-khas/bah-pentad-kew.pdf">- Bah. Pentadbiran & Kewangan</a><br>
<a href="http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/MS_ISO/tahun2013/MS-ISO-9001-2008/prosedure-kualiti-khas/bah-perancangan-korporat.pdf">- Bah. Perancangan Korporat</a></p>
</blockquote></td>
<td width="58"><a href="http://jpbdselangor.gov.my/my/baca-online/category/6-khas-kepada-kakitangan-jpbd-selangor.html" target="_blank" title="MS-ISO"><img src="/images/stories/logo/box-iso.jpg" border="0" alt="MS-ISO" title="MS-ISO" /></a> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
[/tab]


Print   Email