Gangguan Data Center JPBD Selangor

Makluman kepada tuan-puan,

Data Center JPBD Selangor akan mengalamai gangguan berikutan TNB akan membuat percubaan elektrikal pada Bangunan Darul Ehsan pada 7hb hingga 8hb April 2012. Tuan-puan tidak dapat mengakses sesetengah sistem yang berada di Data Center JPBD Selangor.

Sekian.

Print