PEWARTAAN RANCANGAN TEMPATAN

Makluman,

Rancangan Tempatan Kuala Langat 2020 telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Selangor No. Warta 1920 pada 26 Mei 2011.

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Ampang Jaya 2020 telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Selangor No. Warta 1921 pada 26 Mei 2011.

Print