Manual Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor 2007

manual piawaian frontpg

_________________________________________________________________________________

Manual Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor adalah merupakan satu set garis panduan perancangan yang lengkap, komprehensif dan terkini yang disusun khas untuk rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pentadbiran dan pengurusan perancangan serta pemajuan di Negeri Selangor. Manual ini juga boleh dijadikan bahan rujukan oleh pengamal-pengamal dalam bidang perancangan dan pemajuan di Negeri Selangor.

Penyediaan dokumen ini telah melibatkan semua Pihak Berkuasa Perancang Tempatan, jabatan-jabatan teknikal, agensi-agensi yang berkaitan di Negeri Selangor dan agensi serta jabatan kerajaan di peringkat Persekutuan yang terlibat dengan bidang-bidang yang khusus. Selari dengan prinsip perancangan bersama rakyat. Proses perundingan telah melibatkan perancang awam dan swasta serta profesyen dari bidang-bidang berkaitan dan pihak pemaju.

Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor ini disediakan berasaskan Piawaian Perancangan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia. Tujuan utama ialah untuk mengemaskini serta menyeragamkan piawaian sedia ada yang diubahsuai di mana perlu bagi penggunaan di Negeri Selangor serta menjelaskan parameter-parameter kawalan pembangunan fizikal secara telus. Manual ini juga merangkumi berbagai jenis pembangunan guna tanah baru yang dimajukan oleh sektor swasta (yang selama ini dilaksanakan oleh sektor awam) seperti hospital, sekolah dan pusat pendidikan tinggi. Pada masa yang sama perubahan dan penyesuaian ke atas garis panduan dan piawaian sedia ada juga dibuat untuk disesuaikan dengan keperluan perancangan Negeri Selangor selaras dengan status Negeri Selangor sebagai Negeri Maju (Developed State) pada tahun 2005.

Manual ini merangkumi hampir kesemua aspek perancangan dan pemajuan yang dapat dikategorikan mengikut had kawalan perancangan guna tanah utama (yang terdiri daripada guna tanah perumahan, perdagangan dan perindustrian) serta tiga aspek lain iaitu aspek sosial, alam sekeliling dan kejuruteraan dalam perancangan. Ia dipersembahkan dengan cara yang mudah dirujuk untuk menjadikan Manual ini lebih bersifat “user friendly”, dan sekaligus akan mempercepatkan proses membuat keputusan oleh jabatan-jabatan kerajaan selari dengan hasrat kerajaan untuk memberi keputusan ke atas mana-mana permohonan perancangan dalam masa sesingkat yang mungkin.

Adalah diharapkan edisi pertama Manual Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor ini digunakan secara kritis di semua peringkat pemakaian (negeri, daerah dan tempatan) di mana segala kelemahan dan kekurangannya boleh diperbetulkan dimasa akan datang. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor sebagai urusetia dalam penyediaan Manual ini mengalu-alukan segala teguran serta cadangan daripada mana-mana jabatan, agensi, pengamal perancang bandar, pemaju serta orang perseorangan dalam usaha untuk menambahbaik Manual ini di mana perlu.

Manual ini telah dibincang di mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil 2/2005 pada 29 September 2005 dan diluluskan untuk pemakaian kepada semua pihak berkuasa perancang di Negeri Selangor di Mesyuarat Bil.2/2006 pada 6hb. Ogos 2006.

MOHD. JAAFAR BIN MOHD. ATAN
Pengarah, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor
JULAI 2007

_________________________________________________________________________________

Isi Kandungan yang terdapat didalam Manual Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor

 • PERUTUSAN
 • KATA-KATA ALUAN
 • PRAKATA
 • SENARAI RAJAH
 • SENARAI JADUAL
 • SINGKATAN
 • PENGENALAN

 

BAB 1 – PERUMAHAN
 • 1.0 PERUMAHAN
 • 1.1 Dasar Komposisi Jenis Perumahan
 • 1.2 Perumahan Bertanah ( Landed Housing )
 • 1.3 Perumahan Berbilang Tingkat
BAB 2 – PERDAGANGAN
 • 2.0 PERDAGANGAN
 • 2.1 Garis Panduan dan Piawaian Mengikut Jenis Pemajuan Perdagangan
 • 2.2 Piawaian Tempat Letak Kenderaan Untuk Gunatanah Perdagangan Yang Lain
BAB 3 – PERINDUSTRIAN
 • 3.0 PERINDUSTRIAN
 • 3.1 Garis Panduan Umum Kawasan Perindustrian
 • 3.2 Garis Panduan Dan Piawaian Mengikut Jenis Pemajuan Perindustrian
 • 3.3 Kelas-Kelas Aktiviti Perindustrian
BAB 4 – KEMUDAHAN MASYARAKAT
 • 4.0 Kemudahan Masyarakat
 • 4.1 Kemudahan Kesihatan
 • 4.2 Kemudahan Pendidikan
 • 4.3 Kemudahan Polis
 • 4.4 Kemudahan Bomba dan Penyelamat
 • 4.5 Kemudahan Kompleks Dan Pusat Komuniti
 • 4.6Kemudahan Perpustakaan Awam
 • 4.7 Kemudahan Perkhidmatan Pos
 • 4.8 Kemudahan Orang Kurang Upaya
 • 4.9 Tanah Perkuburan
 • 4.10 Tempat Ibadat
 • 4.11 Kawasan Lapang Dan Rekreasi
BAB 5 – ASPEK ALAM SEKITAR DALAM PERANCANGAN
 • 5.0 Aspek Alam Sekitar Dalam Perancangan
 • 5.1 Dasar Pembangunan KSAS Selangor
 • 5.2 Pemeliharaan Topografi Semulajadi
 • 5.3 Perintah Pemeliharaan Pokok
 • 5.4 Pembangunan Di Persisiran Pantai Dan Sungai
 • 5.5 Pembangunan Resort Golf
BAB 6 –INFRASTRUKTUR DAN UTILITI
 • 6.0 INFRASTRUKTUR DAN UTILITI
 • 6.1 Pengangkutan dan Lalulintas
 • 6.2 Pencawang Elektrik
 • 6.3 Sistem Pembentungan
SUMBER RUJUKAN
SIDANG PENERBITAN
PENGHARGAAN
_________________________________________________________________________________

JUALAN MANUAL GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN

NEGERI SELANGOR.

HARGA RM 40.00

Cara pembayaran:

i) Secara tunai;

ii) Melalui cek (atas nama: Bendahari Negeri Selangor)

MANUAL INI BOLEH DIPEROLEHI DI;

BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA,

TINGKAT 18, BANGUNAN DARUL EHSAN,
NO. 3, JALAN INDAH, SEKSYEN 14,
40646 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tel: 03-5511.6666
No. Fax: 03-5511.3557
E-Mail: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Cetak   Emel