UCAPAN TAHNIAH ATAS PENGISYTIHARAN MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR SEBAGAI MAJLIS PERBANDARAN KUALA SELANGOR

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Sukacita saya mewakili pentadbiran PLANMalaysia@Selangor merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Majlis Daerah Kuala Selangor atas pengisytiharan sebagai Majlis Perbandaran Kuala Selangor pada 7 Ogos 2021 yang IaIu. Semoga dengan pengisytiharan ini akan menjadi titik tolak kepada kejayaan yang lebih gemilang buat masyarakat di Kuala Selangor amnya.

3. Ucapan tahniah juga buat Puan Rahilah Binti Rahmat, sebagai Yang DiPertua Majlis Perbandaran Kuala Selangor yang pertama. Semoga Puan dan barisan kepimpinan Majlis Perbandaran Kuala Selangor dapat mencipta kejayaan cemerlang di masa akan datang.

TPr MD. NAZRI BIN ABDULLAH
Pengarah
PLANMaIaysia@Selangor
(Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor)

Cetak