Ucapan Sempena Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020 (HPBS) Peringkat Kebangsaan

Video Ucapan daripada Y.A.B DATO' SERI AMIRUDIN BIN SHARI, Y.A.B Dato’ Menteri Besar Negeri Selangor sempena Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2020 (HPBS) Peringkat Kebangsaan

Cetak