jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

Tender: Khidmat Perunding Di lanjutkan Sehingga 10 Julai 2009

 
Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan menjalankan Sistem Pemantauan Perancangan Guna Tanah Negeri Selangor (SISMAPS). Pemilihan dan perlantikan firma perunding adalah berdasarkan lantikan secara Cadangan Teknik dan Kewangan (CTK) sepertimana yang ditetapkan oleh Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia.

Sehubungan itu, sesiapa berkenaan adalah dipelawa untuk memberikan khidmat perundingan kepada penyediaan Sistem Pemantauan Perancangan Guna Tanah Negeri Selangor (SISMAPS). Pihak tuan terlebih dahulu dikehendaki mengemukakan satu cadangan khidmat perunding yang mengandungi keterangan mengenai latarbelakang firma, pendekatan kerja serta butiran lain bagi menyokongnya sebagaimana yang terkandung di dalam Format Kandungan Cadangan Teknikal dan Kewangan.

Dokumen pelawaan perunding yang mengandungi Asas Rujukan untuk rujukan pihak tuan boleh di muat turun melalui Sistem e-Tender Kerajaan Negeri Selangor dengan melayari laman web http://tender.selangor.gov.my .

Cetak Emel