jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

SMART SELANGOR MAMPAN 2035

Penjenamaan semula Agenda 21 Tempatan di Negeri Selangor kepada SMART SELANGOR MAMPAN 2035 adalah perlu bagi memastikan inisiatif yang dirancang dan dilaksana mencapai matlamat dan sasaran pembangunan mampan yang lebih cemerlang serta menyokong sasaran Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035 dan Dasar Smart Negeri Selangor. Penjenamaan semula Agenda 21 Tempatan di Negeri Selangor kepada Smart Selangor Mampan 2035 telah dimaklumkan dan dipersetujui di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil. 5/2017 pada 4 Disember 2017.

Cetak Emel