jata Agensi di bawah
Kerajaan Negeri Selangor

email facebook twitter youtube rss

Jenis Font: Arial | PT Sans | Century
A A A A
A- A A+

Bandar Selamat

1.1 Pada tahun 2010, inisiatif mengurangkan jenayah menjadi salah satu daripada 6 teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)

1.2 Mulai tahun 2010, Program Bandar Selamat diperluaskan kepada 149 PBT termasuk Wilayah Persekutuan dan Majlis Daerah.

      1.2.1 Bagi Negeri Selangor, 8 PBT iaitu Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran telah melaksanakan Program Bandar Selamat sejak tahun 2006 (Merujuk keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil. 1/2007 pada 25 Januari 2007)

      1.2.2 Mulai tahun 2007, Pelaksanaan Program Bandar Selamat diperluaskan kepada semua PBT termasuk Majlis Daerah (Merujuk keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil. 1/2007 pada 25 Januari 2007)

      1.2.3 Pada tahun 2009, Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah melaksanakan 23 langkah Program Bandar Selamat (Merujuk keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil.5/2009 pada 30 Oktober 2010).

              i. Bagi PBT bertaraf Majlis Perbandaran, 2 langkah yang masih belum dilaksanakan ialah : 

                 a) Perkongsian maklumat jenayah dengan PDRM melalui GIS-based mapping.
                 b) Penyediaan penggera keselamatan

               ii. Bagi Majlis Daerah pula, antara langkah-langkah yang masih belum dilaksanakan ialah :

                 a) Perkongsian maklumat jenayah dengan pdrm-based mapping 
                 b) Penyediaan penggera keselamatan
                 c) Penyediaan bollard
                 d) Penyediaan papan tanda peringatan jenayah
                 e) Penyediaan cermin keselamatan

1.3 Keputusan NKRA Lab dan Mesyuarat Jawatankuasa Bandar Selamat Bil. 3/2009 bertarikh 29 dan 30 Disember 2009.

      1.3.1 Mulai tahun 2010, format pelaporan pelaksanaan Program Bandar Selamat adalah berdasarkan kepada kadar pengurangan jenayah.

      1.3.2 Penstrukturan semula Langkah Pelaksanaan Program Bandar Selamat daripada 23 langkah kepada 15 langkah iaitu :

              1. Pengasingan Laluan Pejalan Kaki dari Laluan Bermotor :
                  a) Penyediaan laluan pejalan kaki
                  b) Penyediaan bollard
                  c) Penyediaan rel penghadang
                  d) Penyediaan landskap sebagai pemisah
                  e) Pengasingan laluan motor

               2. Pelaksanaan 'Crime Prevention Through Environmental Design' (CPTED)

               3. Penyediaan Peta GIS Jenayah

               4. Peruntukan ruang bagi Police Post / Mobile Station

               5. Penyediaan cermin keselamatan

               6. Penyediaan papan tanda pencegahan jenayah

               7. Penyediaan Safety Alarms (Panic Button)

               8. Penyediaan Tempat Letak Motosikal Berkunci

               9. Pemasangan CCTV di kawasan perniagaan, perumahan dan tempat awam

               10. Pencahayaan di tepi, hadapan dan belakang rumah/bangunan dan di kaki lima premis perniagaan, kawasan tumpuan kawasan perumahan.

                11. Laluan awam tidak terlindung dari pandangan
                      a) Tidak membenarkan perniagaan dan meletak kenderaan di laluan pejalan kaki
                      b) Membersihkan / mengemaskan kawasan - kawasan semak dan terlindung

                12. Menjana aktiviti perniagaan dikawasan terdedah dengan jenayah

                13. Pendidikan, kesedaran awam dan publisiti untuk program Bandar Selamat

                14. Meningkatkan Rondaan Kawasan Perumahan melalui Rukun Tetangga dan Pengawal Keselamatan Swasta

               15. Menjadikan Program Bandar Selamat sebagai Agenda tetap dalam Mesyuarat Penuh PBT (Langkah Baru)

 

 

 

Cetak Emel