Pilihan Bahasa

 | Lain-lain bahasa
Warna Teks   default-text purple-text green-text blue-text   Pilihan Warna   green purple orange blue
A- A A+

Pengumuman

  • ANUGERAH KIK 2016
  • Hari Merdeka 2016
  • Selangor International Expo 2016
  • KPI HRMIS
  • UAV
  • sample 4
  • hrmis2-banner

semak status   murninet   manual

tender   sismaps   digital

webmail     eplanning     eappeal
             
hrmis     speks     espeks

 box-iso

1) MANUAL KUALITI

2) PROSEDUR KUALITI TERAS

    a) MKSP
    b) Perolehan
    c) Penyelenggaraan Aset
    d) Pengurusan Pelanggan
    e) Pelan Kotengensi

 

3) PROSEDUR KUALITI UMUM

    a) Kawalan Dokumen
    b) Kawalan Rekod
    c) Tindakan Pembetulan
    d) Tindakan Pembetulan
    e) Tindakan Pencegahan

  
   Senarai Borang
    a) Borang Audit Dalaman
    b) Borang Kawalan Dokumen
        i - Borang Edaran Dokumen Kualiti
       ii - Borang Pindaan Dokumen Kualiti
      iii - Borang Rekod Pindaan
      iv - Borang Senarai Induk Kualiti
 4) PROSEDUR KUALITI KHAS

   a) Bah. Pengawalan Perancangan
       - Ulasan Permohonan Perancangan
   b) Bah. Perancangan Pembangunan
       - Sokongan Sistem Aplikasi Dan Maklumat
       - Prosedur Maklumat Gis
       - Prosedur Kajian Semula Rsn
       - Prosedur Kajian Khas
   c) Bah. Pentadbiran & Kewangan
       - Terima Daftar Surat
       - Penghantaran Surat
   d) Bah. Perancangan Korporat
       - JPNS
       - Seminar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender atau Subutharga yang ditawarkan oleh JPBD Selangor akan diiklankan di dalam sistem Tender Negeri Selangor. Semua tender atau sebutharga di bawah Kerajaan Negeri adalah tertakluk kepada kepatuhan Undang-undang Bendahari Negeri Selangor. Tuan/Puan boleh melayari sistem tersebut untuk menyemak tender atau  sebutharga yang dikeluarkan oleh JPBD Selangor (http://tender.selangor.gov.my).

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015
    TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE

Matlamat Piagam Pelanggan Jabatan adalah Pengwujudan persekitaran kehidupan yang berkualiti dan sejahtera di Negeri Selangor melalui perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jabatan telah menetapkan pencapaian Piagam Pelanggan Kami dikemaskini mengikut tahunan. Untuk melihat keseluruhan pencapaian Piagam Pelanggan kami klik-sini

 

 

Jabatan mempunyai 2 Transaksi Online iaitu Sistem Semakan Status Permohonan Perancangan (dibangunkan oleh Jabatan sendiri) dan Sistem Maklumat Perancangan Negeri Selangor -SISMAPS- (dibangunkan oleh Jabatan sendiri). Untuk melihat Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JPBD Selangorklik-sini

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG 2020

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Selayang telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Selangor No. Warta 141 pada 20 Januari 2011. Kini tuan-puan boleh memuat turun laporan tersebut melalui portal JPBD Selangor. Laporan tersebut mempunyai 2 jilid:

1) Jilid 1
2) Jilid 2

CetakEmel