Pilihan Bahasa

 | Lain-lain bahasa
Warna Teks   default-text purple-text green-text blue-text   Pilihan Warna   green purple orange blue
A- A A+

Pengumuman

 • ANUGERAH KIK 2016
 • Hari Merdeka 2016
 • Selangor International Expo 2016
 • KPI HRMIS
 • UAV
 • sample 4
 • hrmis2-banner

semak status   murninet   manual

tender   sismaps   digital

webmail     eplanning     eappeal
             
hrmis     speks     espeks

 box-iso

1) MANUAL KUALITI

2) PROSEDUR KUALITI TERAS

    a) MKSP
    b) Perolehan
    c) Penyelenggaraan Aset
    d) Pengurusan Pelanggan
    e) Pelan Kotengensi

 

3) PROSEDUR KUALITI UMUM

    a) Kawalan Dokumen
    b) Kawalan Rekod
    c) Tindakan Pembetulan
    d) Tindakan Pembetulan
    e) Tindakan Pencegahan

  
   Senarai Borang
    a) Borang Audit Dalaman
    b) Borang Kawalan Dokumen
        i - Borang Edaran Dokumen Kualiti
       ii - Borang Pindaan Dokumen Kualiti
      iii - Borang Rekod Pindaan
      iv - Borang Senarai Induk Kualiti
 4) PROSEDUR KUALITI KHAS

   a) Bah. Pengawalan Perancangan
       - Ulasan Permohonan Perancangan
   b) Bah. Perancangan Pembangunan
       - Sokongan Sistem Aplikasi Dan Maklumat
       - Prosedur Maklumat Gis
       - Prosedur Kajian Semula Rsn
       - Prosedur Kajian Khas
   c) Bah. Pentadbiran & Kewangan
       - Terima Daftar Surat
       - Penghantaran Surat
   d) Bah. Perancangan Korporat
       - JPNS
       - Seminar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender atau Subutharga yang ditawarkan oleh JPBD Selangor akan diiklankan di dalam sistem Tender Negeri Selangor. Semua tender atau sebutharga di bawah Kerajaan Negeri adalah tertakluk kepada kepatuhan Undang-undang Bendahari Negeri Selangor. Tuan/Puan boleh melayari sistem tersebut untuk menyemak tender atau  sebutharga yang dikeluarkan oleh JPBD Selangor (http://tender.selangor.gov.my).

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015
    TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE

Matlamat Piagam Pelanggan Jabatan adalah Pengwujudan persekitaran kehidupan yang berkualiti dan sejahtera di Negeri Selangor melalui perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jabatan telah menetapkan pencapaian Piagam Pelanggan Kami dikemaskini mengikut tahunan. Untuk melihat keseluruhan pencapaian Piagam Pelanggan kami klik-sini

 

 

Jabatan mempunyai 2 Transaksi Online iaitu Sistem Semakan Status Permohonan Perancangan (dibangunkan oleh Jabatan sendiri) dan Sistem Maklumat Perancangan Negeri Selangor -SISMAPS- (dibangunkan oleh Jabatan sendiri). Untuk melihat Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JPBD Selangorklik-sini

Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Adalah menjadi dasar Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.

Pihak pengurusan dan pekerja akan sama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dan objektif-objektif dasar ini melalui rundingan dan kerjasama.
Khususnya, dasar Jabatan ialah:-

 • Untuk menyediakan satu tempat kerja dan sistem kerja yang selamat dan selesa kepada pekerja dan orang-orang lain yang berada di premis;
 • Untuk bersama mengurus penyelenggaraan tempat, kemudahan dan peralatan yang  menjamin keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya ia tidak menimbulkan bencana keselamatan dan kesihatan di tempat kerja;
 • Untuk memberi maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan kepada pekerja mengenai aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan supaya dapat menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan;
 • Untuk menyiasat dan melaporkan semua kemalangan, penyakit, keracunan dan kejadian berbahaya di premis kerja serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi;
 • Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja; dan
 • Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.

Jabatan yakin bahawa keselamatan dan kesihatan yang dipertingkatkan secara berterusan mestilah diintegrasikan ke dalam aktiviti-aktiviti harian dan membudayakan cara kerja selamat dan sihat adalah faktor utama ke arah mempastikan kejayaan misi Jabatan.

Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor

PENGERUSI

Y. Bhg. Dato' Mohd.Jaafar bin Mohd.Atan

TIMBALAN PENGERUSI

Cik Norasiah Bee bt. Mohd Haniff

SETIAUSAHA

Tn. Haji Azman bin Talib

WAKIL MAJIKAN (Pengurus Bahagian / Penyelia Bahagian)

Bahagian Pentadbir dan Kewangan : Puan Syarifah Ainul Suhana bt. Syed Mohd Taha
Bahagian Rancangan Pembangunan : En. Saifuddin bin Marsuk
Bahagian Perancangan Korporat : Tuan Hj. Mustaffa Kamal bin Mohd Ali
Bahagian Pengawalan Perancangan : En. Khairul Nizam bin Othman

WAKIL PEKERJA (Wakil Setiap Bahagian)

Bahagian Pentadbir dan Kewangan : 1) Puan Rusidah bt. Jamil
2) Puan Bhagwant Kaur a/p Pritam Singh
Bahagian Rancangan Pembangunan : 1) En. Muhamad Azuwan bin Abdul Rahman
2) Pn. Rohayah bt. Yusof
Bahagian Perancangan Korporat : 1) En. Mohd Radzi bin Mohamad
2) En. Mohd Asri bin Hj. Nor
Bahagian Pengawalan Perancangan : 1) Cik Nurfaeezah Saleha bt. Sahlan
2) En. Zakariah bin Mukhtarom
Kelab Sukan dan Kebajikan: Tn. Hj. Mohd Nasir bin Mohd Nayan

URUSETIA

Puan Rusidah bt. Jamil
Bahagian Pentadbir dan Kewangan

Pn. Rohayah bt. Yusof
Bahagian Rancangan Pembangunan

CetakEmel