Pilihan Bahasa

 | Lain-lain bahasa
Warna Teks   default-text purple-text green-text blue-text   Pilihan Warna   green purple orange blue
A- A A+

Pengumuman

  • 5 bintang 2013
  • Sample 1
  • sample 4

semak-status   murninet   manual

tender   sismaps   digital

webmail     eplanning     eappeal
             
hrmis     speks     espeks

 box-iso

1) MANUAL KUALITI

2) PROSEDUR KUALITI TERAS

    a) MKSP
    b) Perolehan
    c) Penyelenggaraan Aset
    d) Pengurusan Pelanggan
    e) Pelan Kotengensi

 

3) PROSEDUR KUALITI UMUM

    a) Kawalan Dokumen
    b) Kawalan Rekod
    c) Tindakan Pembetulan
    d) Tindakan Pembetulan
    e) Tindakan Pencegahan

  
   Senarai Borang
    a) Borang Audit Dalaman
    b) Borang Kawalan Dokumen
        i - Borang Edaran Dokumen Kualiti
       ii - Borang Pindaan Dokumen Kualiti
      iii - Borang Rekod Pindaan
      iv - Borang Senarai Induk Kualiti
 



4) PROSEDUR KUALITI KHAS

   a) Bah. Pengawalan Perancangan
       - Ulasan Permohonan Perancangan
   b) Bah. Perancangan Pembangunan
       - Sokongan Sistem Aplikasi Dan Maklumat
       - Prosedur Maklumat Gis
       - Prosedur Kajian Semula Rsn
       - Prosedur Kajian Khas
   c) Bah. Pentadbiran & Kewangan
       - Terima Daftar Surat
       - Penghantaran Surat
   d) Bah. Perancangan Korporat
       - JPNS
       - Seminar

 PEJABAT DAERAH / TANAH HULU SELANGOR

KENYATAAN PERMOHONAN PELUPUSAN TANAH SECARA TENDER

TAWARAN PERMOHONAN PELUPUSAN TANAH SECARA TENDER KE ATAS LOT 40 SEKSYEN 6 BANDAR KUALA KUBU BHARU DAERAH HULU SELANGOR

TANAH UNTUK PEMBERIMILIKAN

Tawaran ini adalah terbuka kepada individu dan syarikat yang layak sepertimana yang dijelaskan di bawah Seksyen 43 Kanun Tanah Negara.

Perihal tanah adalah seperti berikut:-

1. Lokasi Tanah : Lot 40 Seksyen 6 Bandar Kuala Kubu Bharu Daerah Hulu Selangor

2. Pelan Tapak : Rujuk Pejabat Tanah Daerah / Tanah Hulu Selangor

3. Butiran :
 a) Luas: 161.65194 Meter Persegi (1740 Kaki Pesegi)
 b) Kegunaan yang perlu akan dibenarkan : Bangunan Perniagaan
 c) Zoning : Perniagaan (Merujuk Rancangan Tempatan Daerah Hulu Selangor 2020 (No. Warta 142))
 d) Dasar/Polisi Kerajaan Negeri yang perlu dipatuhi bagi cadangan pembangunan
     i) Merujuk kepada keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Bil 19/2015 bertarikh 10 Jun 2015, permohonan pelupusan tanah ini perlu dibuat seacra tender selaras dengan Pekeliling PTGS Bil 6/2010.
     ii) Tertakluk kepada Pelan Kebenaran Merancang oleh Pihak Berkuasa Tempatan

Bagi yang berminat, sila dapatkan senarai semak dan borang permohonan PB01/2010 dengan bayaran RM5.00 daripada Pejabat Tanah/Daerah Hulu Selangor dengan mengemukakan harga yang hendak ditawarkan. Pemohon perlu kemukakan Pelan Ukur daripada Jurukur Berlesen (dengan menunjukkan jalan keluar masuk yang sah)

Sila kemukakan permohonan kepada:

PENTADBIR TANAH HULU SELANGOR
Pejabat Daerah/Tanah Hulu Selangor
44000 Kuala Kubu Bharu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEJABAT DAERAH / TANAH HULU SELANGOR

KENYATAAN PERMOHONAN PELUPUSAN TANAH SECARA TENDER

TAWARAN PERMOHONAN PELUPUSAN TANAH SECARA TENDER KE ATAS TANAH PLOT 1 BANDAR SERENDAH DAERAH HULU SELANGOR. (BERHAMPIRAN KILANG TAN CHONG NISSAN)

TANAH UNTUK PEMBERIMILIKAN

Tawaran ini adalah terbuka kepada individu dan syarikat yang layak sepertimana yang dijelaskan di bawah Seksyen 43 Kanun Tanah Negara.

Perihal tanah adalah seperti berikut:-

1. Lokasi Tanah : Plot 1 Bandar Serendah, Daerah Hulu Selangor

2. Pelan Tapak : Rujuk Pejabat Tanah Daerah / Tanah Hulu Selangor

3. Butiran :
 a) Luas: 36230 Meter Persegi (389,976 Kaki Pesegi)
 b) Kegunaan yang perlu akan dibenarkan : Industri
 c) Zoning : Industri (Merujuk Rancangan Tempatan Daerah Hulu Selangor 2020 (No. Warta 142))
 d) Dasar/Polisi Kerajaan Negeri yang perlu dipatuhi bagi cadangan pembangunan
     i) Merujuk kepada keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Bil 11/2015 bertarikh 18 Mac 2015, permohonan pelupusan tanah ini perlu dibuat seacra tender selaras dengan Pekeliling PTGS Bil 6/2010.
     ii) Tertakluk kepada Pelan Kebenaran Merancang oleh Pihak Berkuasa Tempatan

Bagi yang berminat, sila dapatkan senarai semak dan borang permohonan PB01/2010 dengan bayaran RM5.00 daripada Pejabat Tanah/Daerah Hulu Selangor dengan mengemukakan harga yang hendak ditawarkan. Pemohon perlu kemukakan Pelan Ukur daripada Jurukur Berlesen (dengan menunjukkan jalan keluar masuk yang sah)

Sila kemukakan permohonan kepada:

PENTADBIR TANAH HULU SELANGOR
Pejabat Daerah/Tanah Hulu Selangor
44000 Kuala Kubu Bharu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender atau Subutharga yang ditawarkan oleh JPBD Selangor akan diiklankan di dalam sistem Tender Negeri Selangor. Semua tender atau sebutharga di bawah Kerajaan Negeri adalah tertakluk kepada kepatuhan Undang-undang Bendahari Negeri Selangor. Tuan/Puan boleh melayari sistem tersebut untuk menyemak tender atau  sebutharga yang dikeluarkan oleh JPBD Selangor (http://tender.selangor.gov.my).

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN sehingga Dis 2014
    TRAKSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE

Matlamat Piagaman Pelanggan Jabatan adalah Pengwujudan persekitaran kehidupan yang berkualiti dan sejahtera di Negeri Selangor melalui perkhidmatan Perancangan Bandar dan Desa yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jabatan telah menetapkan pencapaian Piagam Pelanggan Kami dikemaskini mengikut tahunan. Untuk melihat keseluruhan pencapaian Piagam Pelanggan kami klik-sini

 

 

Jabatan mempunyai 2 Transaksi Online iaitu Sistem Semakan Status Permohonan Perancangan (dibangunkan oleh Jabatan sendiri) dan Sistem Maklumat Perancangan Negeri Selangor -SISMAPS- (dibangunkan oleh Jabatan sendiri). Untuk melihat Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online JPBD Selangorklik-sini

Dikemaskini pada: 14 April 2014

Pembangunan Mampan

MurniNet

Bandar Selamat

 Cetak  Emel